Dạy Con Biết Cách Giữ Lời Hứa

11-06-2021

Giữ lời hứa là việc rất quan trọng, dạy con biết giữ lời hứa, có nghĩa là chúng ta đã dạy con biết tôn trọng người khác, sống có trách nhiệm trong lời nói và hành động của mình, làm đúng với những gì con đã nói hay đã hứa.

Cách Học Tiếng Anh Giúp Nhớ Nhanh & Sâu Nhất

11-06-2021

Hiện tại, hầu hết chúng ta đều học tiếng Anh theo cách là mở sách, mở app ra và cứ thế ngồi đọc vanh vách từ đấu đến cuối, nhiều bạn học bài bản hơn thì làm thêm sách bài tập.